Osobní zkušenosti

 • Jmenuji se Viktorie Novobilská a spolu s manželem jsme byli klienty Ekonomických staveb, s.r.o. od října 2007 do současnosti. Níže uvedený článek vyjadřuje naše vlastní zkušenosti s touto stavební firmou. Na jeho základě si tak čtenář může udělat vlastní názor, k čemuž mu snad mohou také dopomoci odkazy na stránce Velmi důležité odkazy(uvedená v Menu webových stránek).
 • Firmu Ekonomické stavby, s.r.o. jsme kontaktovali především z důvodu programu Cesta(dnes zřejmě Nulová hotovost), o kterém jsme se dozvěděli prostřednictvím reklamy vložené v jednom z televizních týdeníků. Jelikož jsme byli téměř bez vlastních naspořených finančních prostředků, a rozhodovali se mezi koupi bytu, staršího domku, či výstavby nového z Hypotečního úvěru, domluvili jsme si schůzku s manažerem projektu panem Slavíčkem v kanceláři ES,s.r.o. ve Zlíně. Zde jsme byli přesvědčeni o naprosté výhodnosti výstavby RD s jejich firmou. Rychlost, spolehlivost, nekonečné vychvalování kvality stavby, a především, výhoda stavby tzv. na Klíč, takže měly odpadnout veškeré starosti doprovázející stavbu v podobě "Úředního šimla".
 • Skutečnost však již záhy začala být zcela odlišná. Je pravdou, že nejprve došlo ke zpoždění na naší straně, neboť pozemek jenž byl pro výstavbu domu vybrán z katalogu RK Rekin, nebyl schválen pro vyjmutí z Územního plánu. Avšak během pouhého měsíce jsme byli schopni nalézt pomezek, jenž již byl určen jako Stavební, a to o pouhých několik set metrů vzdušnou čarou dále. Jelikož jsme byli v programu Cesta(tedy bez prostředků na koupi pozemku, či vlastnící pozemek vlastní), sjednali jsme s původními majiteli pozemku Kupní smlouvu, z níž jsme uhradili zálohu, a zbývající sumu(380tisíc) uhradil jednatel firmy, pan David Mencl. Tento měl tzv. Zástavní právo na pozemku, navíc ještě jištěno Směnkou. Z Hypotečního úvěru o celkové výši 2.690.000Kč byla uvolněna suma 880.000Kč na úhradu pozemku + uhrazení prvních záloh na výstavbu RD. Přestože ve Smlouvě o dílo bylo jasně uvedeno, že k proplacení dané etapy dojde na základě faktury vždy až po jejím dokončení, již během výstavby obvodových zdí 1.NP. Ekonomické stavby,s.r.o. svévolně stavbu zastavili, a v rozporu s SOD žádali uhrazení další platby, protože jim prý došli peníze.
 • Pravda byla totiž taková, že navzdory zakoupení pozemku dne 18.února 2008, a tomu, že v samotné smlouvě bylo jasně uvedena doba výstavby domu, a to od 15.7.2008 do 30.3.2009, firma s výstavbou začala až 20.4.2009! A to přestože Stavební úřad povolil výstavbu RD dne 28.ledna 2009. Zajisté se ptáte, co ona mezera od 18.února 2008 do 20.4.2009?
 • Po celou tuto dobu firma ve spolupráci s projektantem panem Ing. Jankem vyřizovala stavební povolení a "činila" přípravy na výstavbu domu. K tomuto je nutno také podotknout, že nejméně dvakrát nebyli schopni dát všechny potřebné dokumenty pro schválení Stavebního povolení na Stavební úřad. Až po mé vlastní intervenci jak na Stavebním úřadě, tak u pana Ing. Janka, se obě strany byly schopny konečně dohodnout na tom, co jedna potřebuje a druhá stále není schopná dodat.
 • Výstavba:
 • Potíže již začaly v okamžiku, kdy si byl nucen manžel prostor pro základovou desku z části vykopat sám, neboť bagrista(zaměstnanec subdodavatelské stavební firmy pana Antla[ dnes v insolvenci], kterou si ES,s.r.o. na výstavbu RD najaly), nebyl sto výkon provést. Na základovou desku se muselo čekat další měsíc, a snad to bylo postrčení prozřetelnosti, jenž nás tehdy v den jejího vylití na pozemek vyslala. S otevřenými ústy jsme oba zírali na to, co se právě přistavený domíchávač chystal vylít do základové desky. Vlastnoručně jsme z prostoru kari sít vyvezli troje kolečka drnů a hlíny, jenž se chystal řidič se souhlasem Stavebního dozoru pana Antla zalít do betonu. Je zřejmé, jak by beton v kombinaci s takovým množstvím hlíny a drnů asi reagoval, co by základová deska.
 • Desku za dva měsíce(!) tvrdnutí nepřijel nikdo z dělníků ani zalít. To jsme museli také sami. Následným krokem měl být dovoz tvárnic Ytong Lambda, které jsme žádali, a jenž byly také zahrnuty v projektové dokumentaci. Namísto toho byly dovezeny tvárnice H+H, jenž sice mají mít o nepatrnou veličenu vyšší tepelný odpor, ale za to měly pouze jeden zámek. Vzniklé mezery mezi nimi (cca. 2-4cm) dělníci vyplňovali maltou do výšky zhruba 4 tvárnic, než-li jsme je zastavili. Téměř se cítili ukřivděně, když jsme jim vysvětlovali, že tak dělají tepelné mosty, a že mezi spáry musí přijít pouze pěna, nebo samotný vzduch, který po natažení omítky vytvoří sám izolaci. Pro úsměv dodávám, že nejprve byla dodána pouze jediná láhev spreje stavební pěny, a po našich urgencích bedna s asi tuctem lahví spreje(na celý dům).
 • To už však nastaly docela jiné věci. Jimiž nemá cenu vás zde zatěžovat. Proto jen pro zmínku:
 • Oproti projektu posunutá okna(asi se tak dělníkům lépe dělala), vstupní dveře o rozměru 180×70 cm(zřejmě pro Křováky), nika s budoucími francouzskými okny vystavěná z rozlámaných tvárnic a pěny, příčky uhýbající na 160cm i o 4cm z osy, atd.
 • Peníze, pemíze, peníze...
 • S podivem bylo, když se výstavba na dva měsíce zastavila. Volali jsme kam se dalo, než jsme se konečně dopátrali příčiny. Dle slov manažerky financí sl.Mečlové, došly peníze na výstavbu. Banka další peníze neuvolní, protože nic nového postaveno nebylo, a oni přece nebudou měsíc nebo dva stavět za své.
 • Zbývaly dvě možnosti:
 • 1) Vzít si od společnosti ES,s.r.o. překlenovací úvěr, jenž měl být umořen z následné platby z HÚ ve výši 450 tisíc.
 • 2) Překlenovací úvěr odmítneme, odstoupíme od SOD a zaplatíme ES,s.r.o. cca. 1/3 hodnoty nemovitosti + smluvní pokuty.
 • Nutno dodat, že také původní cena výstavby RD z 2.150.000Kč vyskočila z 5% sazby DPH na 9% na částku 2.616.000 tisíc. Protože celková výše našeho HÚ činila 2.690.000Kč(včetně pozemku - 380tisíc), zbývalo na výstavu 2.310.000Kč. Také z tohoto důvodu jsme okamžitě začali škrtat v podobě méněprací. K tomuto později.
 • Protože jsme neměli své prostředky, a již byli zatíženi HÚ, nezbývalo nám, než onen překlenovací úvěr přijmout. Jaké bylo překvapení, když však tehdejší manažer stavby pan Rouzek(posléze propuštěn z ES,s.r.o.), přivezl nikoli Úvěrovou smlouvu, ale Smlouvu o půjčce včetně směnky, a vystavenou nikoli ES,s.r.o, ale jejich jednatelem Davidem Menclem. Ihned jsme volali manažerce financí, a dožadovali se vysvětlení. Ta nás ubezpečovala, že se jedná o pouhou formalitu, a že směnka plní pouze funkci zajišťovací, nikoli platební. Protože jsme stejně neměli jinou možnost, podepsali jsme. I tak se začalo stavět téměř za měsíc a půl. O dva měsíce později se však stavba zastavila znovu. A opět ze stejného důvodu. Tentokrát měl onen "překlenovací úvěr" činit 250 tisíc Kč. A již jej přivezl na stavbu k podpisu nový manažer stavby, pan Radolf. Opět stejný scénář, výsledek horší. Nejen, že stavba nepokračovala, ale stála cca. další 3 měsíce. Během té doby do domu zvesela pršelo, sněžilo(osobně jsem vyvezla 23koleček plných vody jen z přízemí), tvárnice začaly zelenat, ale stále byl 100 a 1 důvod, proč stavba nepokračuje.
 • Nakonec nám byl dům předán s výhradami z naší strany, kdy musely být některé věci ještě dokončeny, jiné opraveny. K tomu došlo dne 26.května 2010!!! S tím, že odstraňování závad a nedodělků probíhá do dnešního dne!!!
 • Jak jsme se však podivili, když jsme požádali o konečné vyúčtování ceny díla, nejen pro vlastní klid, ale také proto, že jsme tušili, že jsme cenu díla přeplatili, a také požadovali navrácení směnek.  Pan Mencl nám nejprve sdělil, že není povinností jejich firmy vystavovat jakékoli vyúčtování. (Neumím si představit, že by vám v servise, v obchodě, atd. odmítli vydat účtenku). Trvali jsme na navrácení směnek a vyúčtování. Směnky nám navráceny nebyly vůbec a namísto vyúčtování nám byl E-mailem zaslán jeden list formátu A4, kde bylo chaoticky rozmístěno několik čísel určujících platby přijaté, a ony půjčky. Závěr zněl, že ES,s.r.o. od nás obdržely částku 2.310.000Kč, avšak, že jim ještě dlužíme cca. 110.000Kč.
 • V této chvíli jsme jednoznačně namítli, že cena díla původně činila 2.616.000Kč. Škrtáním došlo k odpočtu méněprací ve výši 349.965Kč bez DPH, a tím mělo být firmě uhrazeno 2.268.559Kč včetbě DPH(!), což ostatně ES,s.r.o. samy potvrdily oním přijetím celkové částky 2.310.000Kč.
 • Cena díla tak  již byla kompletně uhrazena a firma obdržela dokonce částku v řádu desítek tisíc navíc, přesně 42.500Kč.
 • Požádali jsme pana Mencla o schůzku spolu s našim právním zástupcem. To on však odmítl. Namísto toho nám od Krajského soudu v Plzni postupně přišly 3 Směnečné platební návrhy podané Davidem Menclem, jenž uplatňoval směnku na 170.000, 450.000 a 250.000Kč takto: 68.000 + příslušenství, 180.000 + příslušenství, a 196.000Kč + příslušenství. Tedy cca. 550-600 tisíc po započtení nákladů řízení.
 • Krajský soud v Plzni
 • Samosoudce Krajského soudu v Plzni veškeré námitky z naší strany zamítl, a to včetně 2× vznesené žádosti našeho právního zástupce, v níž požadoval doložení toho, že David Mencl skutečně převedl částky z oněch dvou půjček (450 a 250 tisíc), ze svého soukromého účtu, na účet firmy ES,s.r.o., jíž je jednatelem. Samosoudce se spokojil s "Čestným prohlášením" účetní(zaměstnankyně) firmy ES,s.r.o., v němž potvrdila přijetí těchto částek od Davida Mencla(jednatele ES,s.r.o.). Jedinou nápravu tak může zjednat snad již pouze PČR Oddělení hospodářské kriminality, jenž bude trvat na doložení Výpisu z účtu o převodu těchto prostředků, nebo minimálně Příjmový pokladní doklad.
 • Přemýšlejte sami, než chodit za nějakou účetní, aby vám vystavila "Čestné prohlášení", není snažší a průkaznější prostě použít Výpis z účtu, který převod dokazuje více než nadevší pochybnost???
 • Také proto jsme na PČR podali Trestní oznámení pro podezření z podvodu. Důvod je více než zřejmý: Nikdy žádné peníze nikam převedeny nebyly. A klienti ať již v programu Cesta, Nulová hotovost, atd., prostě podepisují Smlouvy o půjčce a směnky, které nikdy nebyly převedeny nejen jim, ale ani na účet firmy ES,s.r.o. a zůstaly půjčkami pouze imaginárními, které však klient uhradí do posledního chlupu, i kdyby měl přitom přijít o střechu nad hlavou... I takto se dá podnikat v ČR. Dostat zaplaceno za předražené, nekvalitní dílo o 42 tisíc navíc, a ještě klienty uhánět o dalšího půl milionu minimálně.
 • Mohla bych tu takto popsat dalších několik stran, avšak jsem pevně přesvědčena, že i toto rozumnému člověku stačí k tomu, aby si o firmě Ekonomické stavby,s.r.o. udělal vlastní obrázek.  A pokud přece jen ne, pak přikládám také několik snímků níže.

Snímky z výstavby našeho RD firmou Ekonomické stavby,s.r.o.